Zdá se, ?e vá? prolí?eč není nastaven pro spou?tění appletů v jazyce Java, nebo jazyk Java vůbec nepodporuje. Po odzkou?ení několika prohlí?ečů mů?eme jednoznačně doporučit MS Internet Explorer 4+ na úkor Netscape Navigatoru 4+. Ač je to s podivem, MSIE se ke standardu Javy 1.1 blí?í více ne? jeho kolega NN.